Програмиране в Интернет - теория - 9/10

Програмиране в Интернет - теория - 9/10

12) ОБРАБОТКА НА НИЗОВЕ

1. Какво представлява обектът String.
Този обект осигурява свойства и методи за получаване на информация за низове или за модифициране на низове. Създаването на обекта става по следния начин:
var t = new String(niz);
2. Някои свойства на обекта String.
- length – Връща дължината на низа, т. е. броя на символите в него.
3. Някои методи на обекта String.
- bold() – Добавя таговете <b> и </b> около низова стойност.
- charAt() – Определя кой символ се намира на дадена, подадена като параметър позиция в низа.
Пример (резултатът е буквата "t"):
var t="JavaScript";
window.alert("Последната буква е: "+charAt(t.length-1));

- charCodeAt() – Намира символния код на символ от дадена позиция в низа.
- concat() – Слепва два или повече низа.
- fontcolor() – Добавя таговете <FONT color="цвят"> и </FONT> около низова стойност за смяна на цвета.
Пример (резултатът е буквата "t"):
var t="Червен цвят";
window.alert(t.fontColor("red");

- fontsize() – Добавя таговете <FONT size="число"> и </FONT> около низова стойност за смяна на цвета.
- italics() – Добавя таговете <i> и </i> около низова стойност.
- indexOf() – Търси в низа символ, предаден като параметър. Ако бъде намерен, връща, връща позицията на първото срещане на символа, иначе връща -1.
- lastIndexOf() – Търси в низа символ, предаден като параметър. Ако бъде намерен, връща, връща позицията на последното срещане на символа, иначе връща -1.
- link() – Създава хипервръзки чрез използване на низа като текст на връзката и свързване с URL адреса, предаден като параметър.
- replace() – Открива дали един регулярен израз съвпада с низ и след това замества съвпадналия низ с нов низ.
- search() – Изпълнява търсене на съвпадение между регулярен израз и указан низ.
- split() – От низа създава масив от елементи, разделени от подадения като параметър символ.
- sub() – Добавя таговете <sub> и </sub> около низова стойност.
- sup() – Добавя таговете <sup> и </sup> около низова стойност.
- substr() – Отрязва и връща от даден низ символен низ от дадена позиция с дадена дължина, като двете числа се подават като параметри.
Пример (резултатът е "Script" – от символа с позиция 4 /започваме от 0/ вземаме 6 символа):
var t="JavaScript";
window.alert(t.slice(4,10));

- substring() – Отрязва и връща от даден низ символен низ от дадена позиция до дадена позиция, като двете числа се подават като параметри.
Пример (резултатът е "Script" – от символа с позиция 4 /започваме от 0/ до символа с позиция преди 10):
var t="JavaScript";
window.alert(t.slice(4,10));

- toString() – Конвертира в символен низ.
- toLowerCase() – Връща символния низ, изписан с малки букви.
Пример:
var t="JavaScript";
window.alert(t.toLowerCase()); // резултатът е с малки букви

- toUpperCase() – Връща символния низ, изписан с големи букви.

<< Предходна Следваща >>