ИТ - 7 клас

ИТ - 7 клас

I. Компютърна система и защита на данните - в pdf формат ТУК

II. Компютърна текстообработка

Таблица в документ - практическо изпитване

III. Обработка на таблични данни
Електронни таблици - Първа част - в pdf формат ТУК

Таблица

Задача за изпитване:
1) Да се създаде и попълни с данни за температурите сутрин, обед и вечер в работна книга на Excel показаната таблица.
2) Да се форматират текстовете и таблицата по посочения в изображението начин.
3) Да се пресметнат чрез формули средната за деня температура, минималната и максималната температура. Числата да се показват с 1 цифра след десетичната запетая.
4) Да се създаде диаграма за температурите сутрин, обед и вечер за дните от седмицата.
5) Да се копира таблицата в друг работен лист.
6) Да се сортират данните по средната за деня температура низходящо

IV. Звукова и видеоинформация

V. Компютърна презентация

VI. Работа по проекти

ПРОЕКТ - 7 клас

VII. Интернет