Информационни технологии - 5 клас

Информационни технологии - 5 клас

I. Компютърна система и информационни технологии
--> Тема №1: Въведение в информационните технологии и компютърните системи
       --> Въведение в информационните технологии и компютърните системи - упражнение
--> Тема №2: Диалог на потребителите с компютърните приложения
       --> Диалог на потребителите с компютърните приложения - упражнение
--> Тема №3: Носители на информация и устройства за достъп до тях
       --> Носители на информация и устройства за достъп до тях - упражнение
--> Тема №4: Файлова структура на организация на данните
       --> Файлова структура на организация на данните - упражнение

II. Интернет
--> Тема №5: Използване на интернет в ежедневието. Правила за безопасна работа в интернет
       --> Използване на интернет в ежедневието. Правила за безопасна работа в интернет - упражнение
--> Тема №6: Електронна поща
       --> Електронна поща - упражнение
--> Тема №7: Търсене в интернет
       --> Търсене в интернет - упражнение
--> Интернет - тест

III. Звук и видеоинформация

IV. Създаване и обработка на графично изображение
Упражнения:
--> Панда
--> Лимон
--> Кухня
--> Коледна украса
--> Момче
--> Залез
--> Красива картинка
--> Домашна работа
--> Самостоятелна работа

V. Компютърно моделиране
--> Самостоятелна работа

VI. Компютърна текстообработка
--> Основни понятия при работа с текст
       --> Въвеждане и редактиране на текст - упражнение
       --> Упражнение върху компютърен набор на текст
       --> Форматиране на текст на ниво символ - упражнение
       --> Форматиране на текст на ниво абзац (параграф) - упражнение
       --> Форматиране на текст на ниво символ и на ниво абзац (параграф) - упражнение
       --> Форматиране на текст на ниво символ и на ниво абзац (параграф) - упражнение 2

VII. Обработка на таблични данни

ЕТ - домашна работа 1
Тест - Компютърна текстообработка. Електронни таблици

VIII. Компютърна презентация

---------
Тест Скрач
---------
II. Интернет
Търсене на информация в интернет
Дом. раб.Изпратете имейл до учителя си със следната информация, която трябва да намерите в интернет:
- Изображение на България по времето на цар Симеон I (като прикачен файл)
- Портрет на патрона на нашето училище - Димитър Благоев (като прикачен файл)
- Снимка на олимпийския шампион на 100 м бягане от последните олимпийски игри (като прикачен файл)
- Атомния номер на желязото (като текст в писмото)
- С какво е известен Рене Декарт (като текст в писмото)

Компютърна графика - задача с обработка на изображения
Изтеглете следната рисунка и я довършете до получаване на крайната картинка
Рисунка
Краен резултат

Компютърна текстообработка - задача за форматиране на ниво символ и ниво абзац
Задача:
Да се изтегли документът с текста и да се форматира по указания начин. За справка е даден документът, който трябва да се получи.
1. Шрифтът на целия документ е Times New Roman с размер 12
2. Заглавието е центрирано, удебелено, с размер 16 pt и червен цвят на жълт фон
3. Заглавията на трите рецепти са с дясно подравняване, подчертани, удебелени и с размер 14 pt
4. В рецептите текстът „Необходими продукти:” и „Приготовление:” е удебелен и наклонен
5. Текстът с продуктите е със оранжев цвят и отстъп 2 см
6. Текстът с приготовлението е двустранно подравнен и с отстъп на първия ред 1 см
7. Добавени са още по 2 реда преди заглавията на трите рецепти
8. Рецептата с таратора е копирана и поставена след третата рецепта
9. След текста е написано: „Източник на текстовия и снимковия материал: Интернет” с наклонени букви и размер 11 pt
Документ с текст
Документ с краен вариант

Задача 2:
Да се изтегли документът с текста и да се форматира по указания начин. За справка е даден документът, който трябва да се получи.
1. Шрифтът на целия документ е Arial с размер 12 pt
2. Заглавието е центрирано, удебелено, с размер 14 pt и червен цвят на сив фон
3. Думите "Разположение", "Форми", "Легенда" и "Основни показатели на Седемте Рилски езера" са подчертани, наклонении, с размер 14 pt и син цвят
4. Добавен е по един празен ред пред всяко от подзаглавията по-горе
5. Целият текст без заглавието е двустранно подравнен, с отстъп на първия ред 1,5 см.
6. Имената на езерата са удебелени и наклонени
7. Параграфите с езерата са с дясна рамка и с алтернативно сменящи се цветове - по-светло и по-тъмно сиво
8. Данните за първото езеро са копирани най-отдолу в текста
9. След текста е написано: „Източник на текстовия и снимковия материал: Уикипедия” с наклонени букви и размер 11 pt, а думата Уикипедия е удебелена
Документ с текст
Документ с краен вариант

Електронни таблици
Електронна таблица с диаграма

------------------

1 зад. Ресурси:
Картинка 1
Картинка 1
Картинка 1