Информационни технологии - 5 клас

Информационни технологии - 5 клас

I. Компютърна система и информационни технологии

II. Интернет
Търсене на информация в интернет

Компютърна графика - задача с обработка на изображения
Изтеглете следната рисунка и я довършете до получаване на крайната картинка
Рисунка
Краен резултат

Компютърна текстообработка - задача за форматиране на ниво символ и ниво абзац
Задача:
Да се изтегли документът с текста и да се форматира по указания начин. За справка е даден документът, който трябва да се получи.
1. Шрифтът на целия документ е Times New Roman с размер 12
2. Заглавието е центрирано, удебелено, с размер 16 pt и червен цвят на жълт фон
3. Заглавията на трите рецепти са с дясно подравняване, подчертани, удебелени и с размер 14 pt
4. В рецептите текстът „Необходими продукти:” и „Приготовление:” е удебелен и наклонен
5. Текстът с продуктите е със оранжев цвят и отстъп 2 см
6. Текстът с приготовлението е двустранно подравнен и с отстъп на първия ред 1 см
7. Добавени са още по 2 реда преди заглавията на трите рецепти
8. Рецептата с таратора е копирана и поставена след третата рецепта
9. След текста е написано: „Източник на текстовия и снимковия материал: Интернет” с наклонени букви и размер 11 pt
Документ с текст
Документ с краен вариант

Електронни таблици
Електронна таблица с диаграма
------------------

1 зад. Ресурси:
Картинка 1
Картинка 1
Картинка 1