Информационни технологии - 5 клас

Информационни технологии - 5 клас

I. Компютърна система и информационни технологии

II. Интернет
Търсене на информация в интернет

------------------

1 зад. Ресурси:
Картинка 1
Картинка 1
Картинка 1