ИТ - 6 клас

ИТ - 6 клас

Операционна система и носители на информация - упражнение
Компютърна текстообработка - упражнение
---------------------------

Стара програма:
I. ОС и носители на информация - в pdf формат ТУК

II. Компютърна текстообработка

Дом. раб. 1. Да се създаде документ със следното съдържание и форматиране:

Задачи да изпитване: ТУК

Електронни таблици - задача за изпитване
Създайте следната електронна таблица, като я форматирате по показания начин и в празните клетки напишете съответните формули.

Ако формулите ви са верни, ще получите следната таблица:

Обработване на изображение - задача

Обработване на изображение - задача 2