ИТ - 6 клас

ИТ - 6 клас

Операционна система и носители на информация - упражнение
Компютърна текстообработка - упражнение
---------------------------

Стара програма:
I. ОС и носители на информация - в pdf формат ТУК

II. Компютърна текстообработка

Дом. раб. 1. Да се създаде документ със следното съдържание и форматиране:

Задачи да изпитване: ТУК