Данни и кодиране - упражнение

Данни и кодиране - упражнение

Зад. 1. Запишете името и фамилията си като използвате Морзовата азбука:

А / . - Е / . К / - . - П / . - - . Ф / . . - . Щ / - - . -
Б / - . . . Ж / . . . - Л / . - . . Р / . - . Х / . . . . Ъ / - . . -
В / . - - З / - - . . М / - - С / . . . Ц / - . - . Ь / - . - -
Г / - - . И / . . Н / - . Т / - Ч / - - - . Ю / . . - -
Д / - . . Й / . - - - О / - - - У / . . - Ш / - - - - Я / . - . -

Зад. 2. Опитайте се да разгадаете правилата на азбуката, чрез която е кодирана думата "ИНФОРМАТИКА":
10.15.22.16.18.14.2.20.10.12.2

Зад. 3. Измислете код и чрез него кодирайте изречението:
Аз обичам да чета и пиша.

Зад. 4. За представяне на текстови данни в компютрите се използват кодови тоблици, които на всеки знак съпоставят определен код - число от 0 до 255 (т. е. всеки знак се разполага в 1 байт от паметта). Една от най-разпространените кодови таблици е ASCII. Като използвате кодовата таблица ASCII кодирайте думата "КОН", както и думата "код". Колко байта от паметта заема думата? А колко бита?

Зад. 5. Един байт може да приеме...
а) триста различни стойности;
б) само 0 или само 1;
в) 256 различни стойности;
г) две стойности.

Зад. 6. а) На колко бита са равни 3 КВ?
б) На колко байта е равен 1 МВ?
в) На колко килобайта са равни 40920 b?

Зад. 7. а) Колко килобайта от паметта биха заели 2048 знака текст?
б) Колко знака могат да се запишат в памет с обем 1.44 КВ?