Мултимедия - теория - 2/3

Мултимедия - теория - 2/3

2) РАБОТА С ВИДЕО

1. Гледане на видеофайлове.
Това става чрез подходящи плейъри – Windows Media Player, Win Amp, BSPlayer (за който ще говорим, но при другите плейъри всичко става по сходен начин).
Първите три бутона служат за започване гледането на видеофайла, за спирането му и за пауза. Ако един видеофайл бъде спрян и после пак пуснат, той ще започне отначало. Последните два са за избиране на файла за гледане и за затваряне на програмата и излизане от нея. Ако субтитрите не излизат автоматично от контестното меню на панела избираме Load Subtitles (Зареди субтитри). От контестното меню на прозореца, в който се излъчва видеофайлът може да се избира Full Screen (цял екран), настройки на аудио възпроизвеждането – напр. забързване, забавяне, резолюцията (размери на прозореца за излъчване), видимата площ (стандартна, 4:3, 16:9), настройки на субтитрите (шрифт, размер на буквите, показване/скриване, цвят, място на разполагане и др.).
2. Видео редактиране – същност и възможности.
След като видео изображенията (наречени клипове) се прехвърлят на компютъра, може да бъдат обработени и пренаредени части от тях, да се добавят специални ефекти, преходни ефекти между клиповете, звуков съпровод и звукови ефекти и др. Този процес се нарича видео редактиране. Необходимият за това хардуер е конвенционална или цифрова камера, кабелна телевизия и TV тунер, ... Записването на видеото на твърдия диск се нарича прихващане (capturing). Необходимият софтуер за видео редактиране са приложения като Adobe Premiere, Ulead Media Studio Pro. За начинаещи има и по-леки видео редактори от типа на Ulead Video Studio, Pinnacle Studio. Подобен редактор е Windows Movie Maker.
Основните функции на приложенията за видео редактиране са:
- Импортиране (придобиване – acquiring) на видео изображения от из-точник, обикновено видео камера (camcorder) или видео касетофон (VCR).
- Разбиване на видеото на клипове, за да се пренаредят по наш вкус.
- Настройване дължината на всеки клип, за да се избегнат нежелани странични секции в началото или края на клип (подкастряне – trimming).
- Добавяне на текст към някои сцени.
- Добавяне на преходни ефекти (transitions) между клиповете като плавно преливане (fade), избърсване (wipe), завъртане навътре (spin in) и навън (spin out) и др.
- Добавяне на аудио пътечка (при някои по-мощни приложения дори няколко) за включване на човешка реч, фонова музика, звукови ефекти.
- Допълнително филтриране (filtering) за изчистване на звук или видео, или прилагане на специални ефекти като изрязване (cropping), конвертиране на цветно в черно/бяло и червеникавокафяви тонове (sepia tone), добавяне на ехо и реверберация на звука, и пр.
- Създаване на окончателен изходен файл, който може да бъде възпроизведен на телевизионен приемник или компютър (рендериране – rendering).
- Копиране на изходния файл на подходящо устройство.
3. Работа с Windows Movie Maker.
Movie Maker е предназначена за любителски експерименти с домашно видео. Изходните файлове са във формат Windows Media (не AVI формат). Филмите могат да се гледат на компютърния екран, да се изпращат по електронна поща или да бъдат възпроизвеждани в Web страница. Стартиране на приложението става от Start -> Programs -> Accessories -> Windows Movie Maker. Записаните клипове се появяват в областта Collections на прозореца на приложението, описани под категорията My Collections.
Избира се желаната папка в My Collections, за да се видят в големия прозорец клиповете, съхранени в нея. Желаните клипове се провлачват до областта Storyboard (изглежда като филмова лента). Това се повтаря толкова пъти, колкото клипа искаме да вмъкнем. Самите клипове могат да се разместват помежду си чрез влачене. Изтриването на клип от областта става след като се избере и се натисне клавиша Delete. Могат да се поставят и ефекти на преминаване между отделните клипове, както и да се добави и форматира текст. Възпроизвеждането на филма става от меню Play -> Play Storyboard/Timeline. За максимизиране на прозореца на филма се използва Play -> Full Screen. За записване на проекта се избира File -> Save Project. След като веднъж е записан проекта, той може да бъде отворен от File -> Open Project.
Понякога се налага да се намали даден клип или да се изреже някаква негова част. За тази цел се прилага т. нар. подкастряне (trimming) на филма. Това става като се премине от изгледа Storyboard към изгледа Timeline (с “времева” скала) или от инструмента в долната лява част на прозореца, или от View -> Timeline. Изгледа може да се увеличи или намали от бутоните + и – вляво от времевата скала, ако се налага по-голяма детайлност или съответно по-голяма обобщеност. Подкастрянето става с ляво влачене на точките на подкастряне (малките триъгълничета). При стесняване на времевата скала, съседните клипове се изтеглят така, че да се запълни празнината. Маркираният клип може да се прегледа от бутона Play, разположен в десния панел, под контролния прозорец за преглед.
Разделянето на клип на части става, като най-напред се избере клипът за разделяне. Той се зарежда в контролния прозорец, където се показва неговия първи кадър. Плъзгача под изображението се провлачва до мястото на разделяне. Избира се бутонът Split. Така клипът се разделя на два отделни клипа. Някой от получените клипове също може да бъде разделен и т. н.
Добавянето на звук от микрофон става, когато клиповете се поставят върху времевата скала и се избере бутон Narrate Timeline. В полето Audio Device се избира звуковата карта, в полето Audio Input Source се посочва входното аудио устройство, а от бутона Start Narration се записва звукът. За приключване се избира бутонът Stop Narration. Файлът се записва във формат WAV и автоматично се добавя в прозореца на Movie Maker. Аудио клипът се провлачва да звуковата пътечка и може да бъде редактиран по същия начин, както видео файловете.
4. Създаване на субтитри към видеофайл.
Ще използваме програмата Subtitle Workshop. Панелът за визуализиране на видео файла се включва/изключва от Movie -> Video Preview Mode. А отварянето на видео файла става от Movie -> Open. Чрез бутоните под контролния прозорец може да се стартира излъчването на файла или да се предизвика пауза, да се спре излъчването, да се премине към предходни или следващи субтитри... Вмъкването на субтитрите става, когато в режим на излъчване на видео файла се избират последователно бутоните Start Subtitle и End Subtitle. Така на необходимите места се включват субтитри. Самият им текст се изписва в полето Text. Записването на файла със субтитрите става в подходящ формат (напр. sub чрез двукратно щракване върху Sub Viewer в прозореца, предшестващ записването).

<< Предходна Следваща >>