Компютърна презентация. Интернет - изпитване

Компютърна презентация. Интернет - изпитване

Задача:
Теоретична част:

1. 1 група
2. 2 група
Практическа част:
Изтеглете презентацията за основа. Довършете я, така че да се получи следния резултат: Пролет - краен резултат
Критерии за оценка