Компютърна графика и мултимедия 9 кл (18ч)

Компютърна графика и мултимедия 9 кл (18ч)

I. Основни познания за компютърната графика. Видове изображения
--> Тема №1: Видове компютърна графика. Векторни и растерни програми
        --> Видове компютърна графика. Векторни и растерни програми - упражнение
        --> Домашна работа към тема 1
--> Тема №2: Работа с файлове и папки. Записване на файлове в графични формати. Приносът и влиянието на мултимедията
        --> Работа с файлове и папки. Записване на файлове в графични формати. Приносът и влиянието на мултимедията - упражнение
        --> Домашна работа към тема 2

II. Основни познания за компютърната графика. Видове изображения

--> Тема №3: Растерна графика. Запознаване с работната област. Работа с менюта.
        --> Растерна графика. Запознаване с работната област. Работа с менюта. - упражнение
        --> Домашна работа 1 към тема 3
        --> Домашна работа 2 към тема 3
--> Тема №4: Видове изображения. Внасяне на външни изображения
--> Тема №5: Селекции. Изрязване на изображения
--> Тема №6: Четки, създаване и модифициране
--> Тема №7: Палитри, цветови и стилови. Градиенти.
--> Тема №8: Работа с филтри и ефекти. Трансформации
        --> Работа с филтри и ефекти. Трансформации - упражнение
        --> Картинка
--> Тема №9: Създаване на текст. Стилове и редактиране на текст. Текстообработка
--> Тема №10: Сканиране, обработка и корегиране на сканирано изображение.
--> Тема №11: Създаване и свързване на слоеве
--> Тема №12: Съхраняване на файлове
        --> Работа с текст, селекции, слоеве - упражнение

--> Упражнения
--> Упражнение-1, Упражнение-2, Упражнение-3