Задача - Крепост Овеч

Задача - Крепост Овеч

Да се създаде видео за крепостта Овеч от прикачените ресурси - видеоклип, снимки, музика
1
2
3
4
5
6
7
8