Въвеждане и редактиране на текст на български и чужд език - упражнение

Въвеждане и редактиране на текст на български и чужд език - упражнение

Изтеглете текстовия документ и направете в него задачите:
- Открийте грешките при компютърния набор на текст и ги поправете
- Намерете чрез Гугъл преводач преводът на думите на няколко езика
- Поправете главни/малки букви
- Копирайте текста от 1 зад. най-долу в документа и го форматирайте по дадения начин

Документ