Операционна система и носители на информация - упражнение

Операционна система и носители на информация - упражнение

1 зад. Извършете следните действия:
- Създайте папка с име godina на работния плот;

2 зад. Подредете единиците за измерване на информация

3 зад. Открийте двойките еднотипни файлови формати