Критерии за оценяване на проект по ИТ - 9 клас, Профил

Критерии за оценяване на проект по ИТ - 9 клас, Профил

Основни показатели при оценяване и максимален брой точки по тях:
За базата данни:
1) Създадени 3 подходящи за дейността таблици с данни - 3 т
2) Правилно определяне на типовете данни /като се съдържат поне 4 различни типа/ и допълнителните настройки за полетата в таблиците - 9 т
3) Попълнени във всяка таблица поне по 7 записа - 6 т
4) Създадени 5 логични и смислени заявки - 10 т
5) Използване на разнообразни по тип заявки, правилно записване на критерии - 10 т
6) Създадени два отчета върху таблици или заявки - 2 т
7) Създадени два формуляра за въвеждане на данни в таблици - 2 т
8) Форматиране на двата създадени формуляра - 4 т
9) Създаден и оформен начален формуляр - 3 т
10) Създадени 5 командни бутона в началния формуляр за различни дейности - 5 т

За графичното изображение:
11) Вмъкнато подходящо за темата графично изображение във формуляр от базата данни, създадено с CorelDraw - 2 т
12) Използване на инструменти за рисуване със свободна ръка в графичното изображение - 2 т
13) Използване на инструменти за рисуване на геометрични фигури - 2 т
14) Прилагане на фон при запълване /цветове, шарки, преливки, текстури/ и форматиране на контур - 2 т
15) Прилагане на обработване на графичното изображение /сянка, триизмерност, обвивка, деформиране и др./ - 5 т
16) Степен на сложност на изображението - 5 т

За текстовия документ:
17) Подходящо оформление на документа и форматиране на елементите в него - 5 т
18) Създаване на връзката с базата данни и вмъкване на данните от нея - 5 т

Общи:
19) Ефективна работа през часовете по проекта и работа в екип - 10 т

Оценяване:
< = 22 т – Слаб 2
23 – 45 т – Среден 3
46 – 68 т – Добър 4
69 – 81 т – Мн. добър 5
82 – 92 т – Отличен 6