Правни, етични, здравни норми и правила за работа с компютърните системи - упражнение

Правни, етични, здравни норми и правила за работа с компютърните системи - упражнение

Зад. 1. Анализирайте кои от здравните норми и изсквания са изпълнени в компютърния кабинет в училище. Направете разумни предложения за оптимизиране на работната среда.

Зад. 2. Разгледайте картинката. При работата с компютъра на нея не са изпълнени някои от нормите за работа с компютър. Посочете кои са те:За да видите отговора, напишете едноцифрения код, даден от учителя ви: