Описание на разклонени алгоритми - упражнение 2

Описание на разклонени алгоритми - упражнение 2

Зад. 1. Идеалното тегло на човек се пресмята по формулата М=(Р-100)-(Р-150):Х, където Р е ръст в сантиметри, Х=2 при жените и Х=4 при мъжете. Да се състави програма за пресмятане на идеалното тегло по въведен ръст и пол.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
   int X,P;
   float M;
   cout << "Vyvedete ryst v santimetri: ";
   cin >> P;
   cout << "Vyvedete chisloto 2 /ako presmiatate teglo na jena/ ili chisloto 4 /ako presmiatate teglo na myj/: ";
   cin >> X;
   if ((X!=2)&&(X!=4)) cout << "Ne ste vyveli pol" << endl;
   else
   {
     M=(P-100)-(P-150)/X;
     cout << "Teglo: " << M << endl;
   }
   system ("pause");
   return 0;
}

Зад. 2. Да се състави програма за пресмятане стойността на дадената функция при произволно въведена стойност на х:

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
   float f,x;
   cout << "x = ";
   cin >> x;
   if (x<5) f=-2*x-4;
   if (x==5) f=10;
   if (x>5) f=x*x-2;
   cout << "Stoinostta na funkciata e " << f << endl;
   system ("pause");
   return 0;
}

Зад. 3. Да се състави програма за проверка дали въведено трицифрено число се дели на 3 чрез признака за деление на 3 (едно число се дели на 3, ако сборът от цифрите му се дели на 3)

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
   short x, y, z, t;
   cout << "Vyvedete chislo: ";
   cin >> t;
   if ((t<100)||(t>999)) cout << "Chisloto ne e tricifreno" << endl;
   else
   {
     x=t%10;
     y=t/10%10;
     z=t/100;
     x=x+y+z;
     if (x%3==0) cout << "Chisloto se deli na 3" << endl;
     else cout << "Chisloto ne se deli na 3" << endl;
   }
   system ("pause");
   return 0;
}

Зад. 4. Да се състави програма за проверка дали три въведени цели числа могат да бъдат страни на триъгълник.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
   int a,b,c;
   cout << "Vyvedete tri celi chisla: ";
   cin >> a >> b >> c;
   if ((a<0)||(b<0)||(c<0)) cout << "Chislata ne sa polojitelni" << endl;
   else
   {
     if ((a>b+c)||(b>a+c)||(c>a+b)) cout << "Chislata ne sa strani na triygylnik" << endl;
     else cout << "Chislata sa strani na triygylnik" << endl;
   }
   system ("pause");
   return 0;
}

Зад. 5. Да се състави програма за решаване на линейно уравнение по въведени коефициенти.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
   float a,b;
   cout << "a = ";
   cin >> a;
   cout << "b = ";
   cin >> b;
   if (a==0)
     if (b==0) cout << "Vsqko x e reshenie" << endl;
     else cout << "Nqma reshenie" << endl;
   else cout << "Reshenieto e " << -b/a << endl;
   system ("pause");
   return 0;
}

Зад. 6. Да се състави програма за решаване на квадратно уравнение по въведени коефициенти.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int main()
{
   double a,b,c,d;
   cout << "a = ";
   cin >> a;
   if (a==0) cout << "Uravnenieto ne e kvadratno" << endl;
   else
   {
     cout << "b = ";
     cin >> b;
     cout << "c = ";
     cin >> c;
     d=b*b-4*a*c;
     if (d<0) cout << "Nqma realni koreni" << endl;
     if (d==0) cout << "Reshenieto e " << -b/(2*a) << endl;
     if (d>0) cout << "Resheniata sa " << (-b+sqrt(d))/(2*a) << " i " << (-b-sqrt(d))/(2*a) << endl;;
   }
   system ("pause");
   return 0;
}