Алгоритми - упражнение

Алгоритми - упражнение

Зад. 1. Из завещанието на стар пират:
„... ще стигнете до високо дърво. Застанете до него и се обърнете на север. Направете 500 крачки напред и се обърнете надясно на 60o. Като направите това шест пъти, ще се озовете на мястото, където е закопано съкровището.”
На какво разстояние от дървото е закопано съкровището?
Зад. 2. Логическа задача: „Ханойски кули” :
Опишете алгоритъм за преместване на всички пръстени на Ханойската кула до дясната колона. Можете да движите пръстените само по един, без да ги поставяте върху по-малки от тях.
Зад. 3. Логическа задача: „Кани с вода” :
Опишете алгоритъм за отмерване на 6 л вода с помощта на две кани - от 5 и 7 литра.
Зад. 4. Логическа задача: „През реката” :
Опишете алгоритъм за преминаване на всичики през реката при следните условия:
- Полицаят не може да оставя престъпника сам с хората.
- Таткото не може да оставя синовете си с майката, а майката - дъщерите си с таткото.
- Децата не могат да плават сами на сала.
- Салът не се връща празен и вози не повече от двама души на борда.
Зад. 5. Логическа задача: „Монета” :
Намерете фалшивата монета.

Зад. 6. Да се разменят местата на белите и черните фигурки като се използва свободния квадрат и следните правила:
- Една фигурка може да се премества в съседен свободен квадрат;
- Фигурка може да прескача съседна, ако след нея има свободен квадрат;
- Фигурките могат да се движат една срещу друга;
- Не се разрешава ход в обратна посока.