Тема 11: Сервизни програми. Архивиране. Компютърни вируси

Тема 11: Сервизни програми. Архивиране. Компютърни вируси

1. Функции на сервизните програми.
Сервизните програми са обслужващи програми и изпълняват различни функции:
а) настройване - ОС се настройва за работа с допълнително включена ОС, с нови периферни устройства;
б) промяна на параметри - напр. промяна на текущи дата и час, на пароли и др.;
в) проверка на правилното функциониране на апаратурата на компютъра – т. нар. диагностични програми;
г) проверка на файлове – за установяване изправността на съхраняваните данни и програми;
д)обслужващи програми – за водене на статистика, за възстановяване на данни, за дефрагментиране (пренареждане на информация върху диск, за да се обединят незаетите части в единно непрекъснато поле) и др.
2. Компресиране на данни.
Компресиране на данни (сгъстяване, уплътняване) се прилага при:
- дългосрочно съхраняване на данните;
- предаване на големи обеми от данни на разстояние;
- защита на данните от непозволен достъп (чрез архивиране с парола) и от вируси (чрез „скриване” на програмата в архив).
За да могат да се ползват компресираните данни е необходимо да бъдат върнати в начално състояние, т. е. да бъдат декомпресирани.
Основният принцип, на който са изградени алгоритмите за компресиране на данни, се състои в предварително откриване на често повтарящи се редици от знакове в първичните данни и тяхното заменяне с други – по-къси от тях.
Компресирането още се нарича архивиране, а програмите, с които се извършва се наричат архиватори.
Архиватори са например: WinZip, WinRar, WinAce, IzArc, ARJ и др.
3. Компютърни вируси и антивирусни програми.

Компютърен вирус – програма, която може да се разпространява между компютрите и причинява сериозни разстройства в работата им, води до повреди и загуба на информация.

Вирусите се пренасят на други компютри обикновено чрез заразени дискове, дискети или други носители, при зареждане на копия от заразени програми, при теглене на файлове от Интернет или друг компютър в локална мрежа, при получаване на e-mail, при отваряне на уеб страница.
Компютърните вируси могат да предизвикат малки и незначителни повреди, но могат и да разстроят тежко компютърната система и да я направят неработоспособна.
Някои от основните „симптоми” на заразения компютър са: забавяне работата на компютърната система, поява на необичайни съобщения за грешки, изчезване или промяна на файлове, отказ за достъп до дадено устройство, блокиране на клавиатура или мишка и др.
Основна роля в борбата с компютърните вируси имат т. нар. антивирусни програми, които проверяват постъпващите в компютъра данни/програми, търсят известни вируси и ги унищожават. Те се използват и за проверка дали в даден комютър не са проникнали вируси. Проблемът в антивирусната борба е, че постоянно се създават нови и нови вируси, които не могат да бъдат унищожавани от сторите антивирусни програми. Затова антивирусните програми трябва да бъдат обновявани периодично.
Някои от най-известните антивирусни програми са: F-Prot, Norton, Kaspersky, Panda, NOD32, AVG, Avast и др.