Информатика - 9 клас

Информатика - 9 клас

Стара учебна програма
І. Увод в информатиката

--> Тема №1: Информация. Информационни дейности и процеси --> В pdf формат ТУК
       --> Информация. Информационни дейности и процеси - упражнение
       --> Домашна работа към тема 1
--> Тема №2: Двоична бройна система --> В pdf формат ТУК
       --> Двоична бройна система - упражнение
       --> Домашна работа към тема 2
--> Тема №3: Двузначна логика --> В pdf формат ТУК
       --> Двузначна логика - упражнение
       --> Домашна работа към тема 3
--> Тема №4: Данни и кодиране --> В pdf формат ТУК
       --> Данни и кодиране - упражнение
       --> Домашна работа към тема 4

ІІ. Компютри и операционни системи

--> Тема №5: История на изчислителната техника --> В pdf формат ТУК
       --> История на изчислителната техника - упражнение
       --> Домашна работа към тема 5
--> Тема №6: Апаратна част (хардуер) на компютър --> В pdf формат ТУК
       --> Апаратна част (хардуер) на компютър - упражнение
       --> Упражнения по групи - 1 група и 2 група
       --> Домашна работа към тема 6
--> Тема №7: Операционни системи --> В pdf формат ТУК
       --> Операционни системи (ОС) - упражнение
       --> Домашна работа към тема 7
--> Тема №8: Операционни с-ми с команден интерфейс (Работа с MS-DOS) --> В pdf формат ТУК
       --> Операционни с-ми с команден интерфейс (Работа с MS-DOS) - упражнение
       --> Домашна работа 1 към тема 8
       --> Домашна работа 2 към тема 8

--> Примерна контролна работа върху І и ІІ раздел

--> Тема №9-1: ОС с графичен интерфейс (Работа с Windows) --> В pdf формат ТУК
       --> Домашна работа 1 към тема 9
--> Тема №9-2: ОС с графичен интерфейс (Работа с Windows) --> В pdf формат ТУК
       --> Домашна работа 2 към тема 9

ІІІ. Приложни и сервизни програми

--> Тема №10: Сервизни програми. Архивиране, Компютърни вируси --> В pdf формат ТУК
       --> Сервизни програми. Архивиране. Компютърни вируси - упражнение
       --> Домашна работа към тема 10
--> Тема №11: Компютърна текстообработка --> В pdf формат ТУК
       --> Компютърна текстообработка - упражнение
       --> Домашна работа към тема 11
--> Тема №12: Електронни таблици --> В pdf формат ТУК
       --> Електронни таблици - упражнение
       --> Домашна работа към тема 12

ІV. Алгоритми. Езици за програмиране. Основни типове данни и оператори

--> Тема №13: Алгоритми --> В pdf формат ТУК
       --> Алгоритми - упражнение
       --> Домашна работа към тема 13
--> Тема №14: Описание на алгоритмите чрез блок-схеми
       --> Присвояване. Описание на алгоритмите чрез блок-схеми - упражнение и домашна работа
--> Тема №15: Езици за програмиране. Езикът С++ --> В pdf формат ТУК
       --> Езици за програмиране. Езикът С++ - упражнение
       --> Домашна работа към тема 15
--> Тема №16: Типове данни. Оператор за присвояване. Изрази --> В pdf формат ТУК
       --> Типове данни. Оператор за присвояване. Изрази - упражнение
       --> Домашна работа към тема 16

--> Примерен тест върху алгоритми, езици за програмиране, типове данни

V. Програмиране на основни алгоритми

--> Тема №17: Описание на линейни алгоритми - упражнение
       --> Домашна работа към тема 17
--> Тема №18: Описание на разклонени алгоритми
       --> Описание на разклонени алгоритми - упражнение 1
       --> Домашна работа 1 към тема 18
       --> Описание на разклонени алгоритми - упражнение 2
       --> Домашна работа 2 към тема 18
       --> Описание на разклонени алгоритми - задачи за упражнение
--> Тема №19: Описание на циклични алгоритми
       --> Описание на циклични алгоритми - упражнение 1
       --> Домашна работа 1 към тема 19
       --> Описание на циклични алгоритми - упражнение 2
       --> Домашна работа 2 към тема 19