Информационни технологии - 8 клас

Информационни технологии - 8 клас

I. Компютърни мрежи и услуги
--> Тема №1: Информационни технологии за социално общуване
        --> Информационни технологии за социално общуване - упражнение
        --> Домашна работа 1 към тема 1
        --> Домашна работа 2 към тема 1
--> Тема №2: Среди и средства за споделяне на съвместна работа и обучение
        --> Работа с Гугъл Диск
        --> Урок за създаване на формуляр с Google Forms
        --> Среди и средства за споделяне на съвместна работа и обучение - упражнение
        --> Домашна работа 1 към тема 2
        --> Домашна работа 2 към тема 2
        --> Домашна работа 3 към тема 2
--> Тема №3: Търсене на информация
        --> Търсене на информация - упражнение
        --> Домашна работа към тема 3

II. Компютърни системи
--> Тема №4: История на компютърната техника
        --> История на компютърната техника - упражнение
        --> Домашна работа към тема 4
--> Тема №5: Съвременните компютърни системи
        --> Съвременните компютърни системи - упражнение
        --> Домашна работа към тема 5
--> Тема №6: Операционни системи
        --> Операционни системи - упражнение
        --> Домашна работа към тема 6
--> Тема №7: Приниципи на действие на съвременните мобилни устройства
        --> Проекти
        --> Домашна работа към тема 7
--> Тема №8: Периферни устройства
        --> Периферни устройства - упражнение
        --> Домашна работа към тема 8
--> Компютърни системи - обобщение
        --> Домашна работа към тема Компютърни системи - обобщение

III. Приложни програми
--> Тема №9-10: Инсталиране и деинсталиране на програми. Използване на помощни системи и самоучители
        --> Домашна работа към тема 9-10
--> Тема №11: Архивиране и компрeсиране на данни
        --> Домашна работа към тема 11

IV. Създаване и публикуване на информация в интернет
--> Тема №12: Уеб сайт
        --> Домашна работа към тема 12
--> Тема №13: Основни етапи в разработката на уеб сайт
        --> Домашна работа към тема 13

Хотел Лунна нощ >>>
Снимки >>>
WebsiteX5-v10 >>>

Създаване на уеб страница с HTML
Структура и основни тагове при изграждане на уеб страница
Оформяне на текст в HTML документ
Вмъкване на графично изображение в уеб страница
Създаване на таблици в HTML документ
>>>
--> Кодове на някои символи
--> Текстури, подходящи за създаване на уеб страници
--> Шестнайсетични кодове на някои цветове
--> 8-а
--> 8-б
--> Завършена задача
--> Създаване на таблица с HTML
----

Дом. раб. - Кръстословица >>>

Приложни програми - ТЕСТ >>>

-------------------
По старата програма:
I. Компютърни системи
--> Тема №1: История на пресмятащите машини
--> Тема №2: Съвременните компютри
        --> История на компютъра - упражнение

II. Операционна система
--> Тема №3: Предназначение и основни функции на операционната система
        --> Предназначение и основни функции на операционната система - упражнение
--> Тема №4: Управление на входно-изходни устройства
--> Тема №5: Работа с файлова система
       --> Тест върху уроци 2 - 5
--> Тема №6: Инсталиране и деинсталиране на програми

III. Архивиране на данни
--> Тема №7: Архивиране на данни

IV. Компютърни мрежи
--> Тема №9: Видове топологии на локални мрежи. Мрежови устройства и свързващи елементи

--> Тема №15: Основни етапи в разработката на сайт

--> Проект
--> Оценяване проект

ИТ - 6 клас
-->Картинка за 6 клас
-->Проект за 6 клас