Информационни технологии - Профилирана подготовка - 9 клас

Информационни технологии - Профилирана подготовка - 9 клас

І. Увод в информационните технологии

--> Тема №1: Предназначение на информационните технологии --> В pdf формат ТУК
--> Тема №2: Правни, етични, здравни норми и правила за работа с компютърните системи --> В pdf формат ТУК
       --> Правни, етични, здравни норми и правила за работа с компютър - упражнение

ІІ. Компютърни системи

--> Тема №3: Запознаване с персоналния компютър
       --> Запознаване с персоналния компютър - упражнение
--> Тема №4: Процесори
       --> Процесори - упражнение
--> Тема №5: Дискове
--> Тема №6: Видеомонитори
--> Тема №7: Памет
--> Тема №8: Периферни устройства
--> Тема №9: Кодова таблица на РС, клавиатура, данни

--> Примерен тест върху модул "Компютърни системи"

ІІІ. Операционни системи

--> Тема №10: Операционни системи

ІV. Текстообработка

--> Вмъкване и форматиране на обекти - упражнение

V. Електронни таблици

--> Основни функции в Excel
--> ЕТ - упражнения
--> Домашни работи

--> Таблица

Задачи:
--> Зад. 1
--> Зад. 2
--> Зад. 3
--> Зад. 4
--> Зад. 5

VI. Интегриране на дейности и документи

--> Проект

VII. Антивирусна защита. Архиватори

--> Архивиране - теория --> В pdf формат тук
--> Компютърни вируси и антивирусна защита - теория --> В pdf формат тук
--> Примерен тест върху "Архивиране, вируси и антивирусна защита"
--> Полезни линкове за комппютърна безопасност

VIII. Бази от данни

--> Домашни работи
--> Примерен тест върху Бази от данни
--> Примерно изпитване върху модул "Бази от данни" --> В pdf формат тук

IX. Компютърна графика

--> Компютърна графика - презентация (Преговор)
--> Онлайн тест --> Компютърна графика
--> Компютърна графика с CorelDRAW - теория --> В pdf формат тук
--> Компютърна графика /Dia и Google Sketchup/ --> В docx формат тук
--> Упражнение с Dia - да се направи следният евакуационен план: Картинка
--> Упражнение: ТУК

Х. Компютърна презентация

-->

ХI. Мрежи

XІІ Модул: Мрежи и Интернет

--> Локални мрежи и Интернет - теория --> В pdf формат тук
--> Примерен тест върху модул "Локални мрежи и Интернет" --> В pdf формат тук

XIII. Интегриране на дейности и документи

--> Проект - 2017/2018
--> Критерии, оценяване - 2017/2018

--> Проект - 2015/2016
--> Проект - 2013/2014

--> Проект
--> Критерии за оценяване