Информационни технологии - 12 клас

Информационни технологии - 12 клас

--> Модул 3: Уеб дизайн
--> Модул 4: Решаване на проблеми с ИКТ
--> Модул ИУЧ: Предпечатна подготовка

-------------АРХИВ: ПО УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПРЕДИ УЧЕБНА 2021/2022

Материали по информационни технологии за 12 клас - Профил и ЗИП
Материали за 12-б клас, ЗИП Информационни технологии - ТУК

пробна стр

І Модул: Компютърни системи и конфигурации

--> Компютърни системи и конфигурации - теория --> В pdf формат тук
--> Тест за процесорите /използвайте IE/
--> Научете повече за твърдите дискове
--> Централен процесор /презентация/
--> Дънна платка /презентация/
--> Компютърна памет /презентация/
--> Носители на информация /презентация/
--> Монитори /презентация/
--> Тест за компютърните системи /използвайте IE/

ІІ Модул: Компютърни мрежи

--> Компютърни мрежи - теория --> В pdf формат тук
--> Презентация "Компютърни мрежи - модели, протоколи, режими на работа, свързване на мрежи" (Източник на графичния и текстов материал - Интернет)
--> Компютърни мрежи - видове, модели, хардуер /презентация/
--> Компютърни мрежи - топологии, модели, протоколи, режими на работа, свързване на мрежи /презентация/
--> Примерен тест върху компютърни мрежи

ІІІ Модул: Предпечатна подготовка

--> Предпечатна подготовка - теория --> В pdf формат тук
--> Предпечатна подготовка - упражнения
--> Проект върху модул "Предпечатна подготовка"

--> Презентация - текст

ІV Модул: Програмиране в Интернет /JavaScript/

--> Преговорна задача
--> Програмиране в Интернет - теория --> В pdf формат тук
--> Ресурси за задачи за работа в клас
--> Примерен тест върху теми 1-6
--> Проект върху модул "Програмиране в Интернет"

V Модул: Мултимедия

--> Мултимедия - теория --> В pdf формат тук

VI Модул: Проект

--> Мултимедия - проект "Моят клас"

https://drive.google.com/drive/folders/1KoqsmM0TB_TbYkxTrU0m4SdJnX99hEYv...

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNXgXblXH9JifzT7nn0HziQ6QHs6QA...