Информационни технологии - 11 клас

Информационни технологии - 11 клас

--> Модул 1: Обработка и анализ на данни
--> Модул 2: Мултимедия
--> Модул 3: Обработка и анализ на данни - ИУЧ

-------------АРХИВ: ПО УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПРЕДИ УЧЕБНА 2020/2021

Материали по информационни технологии за 11 клас - Профил и ЗИП

Преговор
--> Примерен тест за входно ниво

І Модул: Текстообработка
--> Текстообработка - теория --> В pdf формат тук
--> Примерна контролна работа върху "Текстообработка"

ІІ Модул: Електронни таблици
--> Основни функции в EXCEL
--> ЕТ - упражнение
--> Функции, формули и диаграми в ЕТ - Упражнение
--> Домашни работи
--> Задача за подготовка за изпитване

ІII Модул: Въведение във VBA
--> Въведение във VBA
--> Задача
--> Ресурс към задача
--> Пример за презентация-тест с VBA /Източник ТУК/
--> Интерактивни презентации с VBA

ІV Модул: Архивиране. Антивирусна защита
--> Архивиране - теория --> В pdf формат тук
--> Компютърни вируси и антивирусна защита - теория --> В pdf формат тук
--> Примерен тест върху "Архивиране, вируси и антивирусна защита"
--> Полезни линкове за комппютърна безопасност

V Модул: Интегриране на дейности и документи
--> Проект 11-а - учебна 2019/2020 година
--> Проект 11-а
--> Проект 11-б и 11-в --> В pdf формат тук

VI Модул: Бази от данни
--> Бази от данни - теория --> В pdf формат тук
--> Домашни работи
--> Примерен тест върху Бази от данни
--> Примерно изпитване върху модул "Бази от данни" --> В pdf формат тук
--> Ресурс за задача

VІI Модул: Компютърна графика
--> Компютърна графика - презентация (Преговор)
--> Онлайн тест --> Компютърна графика
--> Компютърна графика с CorelDRAW - теория --> В pdf формат тук
--> Упражнения
--> Задача
--> Домашни работи

VІІI Модул: Програмиране в Интернет
--> Програмиране в Интернет с HTML --> В pdf формат тук
--> Кодове на някои символи
--> Текстури, подходящи за създаване на уеб страници
--> Примерна контролна работа --> В pdf формат тук
--> Упражнение
--> Ресурс 1 и Ресурс 2

ІX Модул: Интегриране на дейности и документи
--> Проект 11-а (2013/2014) --> В pdf формат тук

--> Проект 11-а --> В pdf формат тук
--> Проект 11-б и 11-в --> В pdf формат тук
--> Ресурс