Информационни технологии - 9 клас

Информационни технологии - 9 клас

I. Компютърни системи
--> Тема №1: Суперкомпютри. Бъдеще на компютърните системи
--> Тема №2: Грид и облачни технологии. Системи за глобално позициониране
        --> Домашна работа към тема 2

II. Компютърни мрежи и услуги
--> Тема №3: Локални компютърни мрежи
        --> Локални компютърни мрежи - упражнение
--> Тема №4: Глобални компютърни мрежи
        --> Глобални компютърни мрежи - упражнение
--> Тема №5: Основни комуникационни средства и съобщителни среди
        --> Основни комуникационни средства и съобщителни среди - упражнение
--> Тема №6: Свързване и конфигуриране на малка мрежа. Споделяне на ресурси
        --> Свързване и конфигуриране на малка мрежа. Споделяне на ресурси - упражнение

--> 1 група
--> 2 група

--> Да влезем в ролята на учителя!
--> Формуляр
--> Формуляр 2

III. Приложни програми
--> Упражнения - сортиране, филтриране, валидиране
--> Домашна работа - сортиране и филтриране
--> Домашна работа - валидиране
--> Формули и функции - задача
--> Задача 1
--> Задача 2
--> ЕТ - задача
--> ЕТ - задача за изпитване 1
--> ЕТ - задача за изпитване 2
--> Обобщаващи таблици

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

Материали за 9 клас по информационни технологии

І Модул: Компютърна графика
--> Компютърна графика - презентация
--> Онлайн тест --> Компютърна графика
--> Създаване на изображения с MS Paint - презентация
--> Обработване на части от графични изображения - презентация
--> Упражнение: Емблема Дарик радио - видеоурок
--> Упражнение: Китайски знак на вечността - видеоурок

ІІ Модул: Текстообработка
--> Въвеждане и редактиране на текст - презентация
--> Домашна работа1 - въвеждане и редактиране на текст
--> Форматиране на текст - презентация
--> Упражнения
--> Домашна работа2 - форматиране на текст и параграфи --> в pdf формат или в doc формат
--> Вмъкване на обекти в документ - пезрезентация
--> Работа в клас - форматиране на текст и параграфи --> в pdf формат
--> Работа в клас - списъци, вмъкване и форматиране на обекти
--> Упражнения 2
--> Упражнение 3 - Като се използват картинките да се създаде рекламна листовка, подобна на показаната на снимката в дадения архив

--> Примерен тест върху модул "Текстообработка"

ІІІ Модул: Електронни таблици
--> Форматиране на електронни таблици - презентация --> Изтегли
--> Изчисления в ЕТ. Диаграми - пезрезентация
--> Някои основни функции в Excel --> в pdf формат
--> Упражнение 1 - Excel
--> Упражнение 2 - Excel Изтеглете таблицата
--> Домашни работи - Excel
--> Примерен тест върху модулите "Текстообработка" и "Електронни таблици"

ІV Модул: Интегриране на дейности и документи
--> Проект --> В pdf формат
--> Критерии за оценяване на проекта
---
--> Оценяване на проекти - 2018/2019

--> Задача 1

--> Задача 2

--> Задача 3

--> Задача 4

--> Задача 5