Работа с файлове и папки. Записване на файлове в графични формати. Приносът и влиянието на мултимедията - упражнение

Работа с файлове и папки. Записване на файлове в графични формати. Приносът и влиянието на мултимедията - упражнение