Видове компютърна графика. Векторни и растерни програми - упражнение

Видове компютърна графика. Векторни и растерни програми - упражнение

1 зад. Решете кръстословицата:

2 зад. Кои твърдения за цветовите модели са верни и кои не са верни?

3 зад. Сортирайте файловите формати в 3 групи - за растерна графика, за векторна графика и файлови формати, които не са графични

4 зад. Решете теста (ако нямате регистрация, първо се регистрирайте като Students в wizer.me):
https://app.wizer.me/learn/7WWGQM

5 зад. Изберете три графични програми и нарисувайте с графичен редактор логото на всяка от тях.

4 зад. Потърсете информация в интернет кои са собствените формати на програмите за работа с компютърна графика, изброени в урока.