Домашна работа 2 към тема 2 - 8 клас

Домашна работа 2 към тема 2 - 8 клас

Дом. раб. Създайте тест на произволна тема чрез Google forms в споделената с учителя Ви папка. Изисквания към формуляра:
- В описанието на теста да стои името на ученика;
- Най-малко 8 въпроса;
- Използване на секции;
- Наличие на задължителни и незадължителни въпроси;
- Въпросите да са от поне 4 различни вида;
- Поне два от въпросите да са онагледени с картинка;
- Поне на един въпрос с избираем отговор да се показват отговорите в произволен ред;
- Да се поставят точки на въпросите и да е зададен ключ с отговорите на въпросите, за които това е възможно;
- Поне на един въпрос да се използва различно последващо действие в зависимост от отговора на потребителя;
- Да се приложи подходящо оформление - картинка, фон, шрифт;
- Да се изпрати линк за решаване на теста на ianka.ianeva@gmail.com.