Текстообработка - теория - 9

Текстообработка - теория - 9

<< Предходна Следваща >>

10) СЪЗДАВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТ

1. Автоматично съдържание.
а) създаване

Автоматично съдържание може да се създаде в документ, в който всички заглавия и подзаглавия са форматирани със стиловете Heading 1, Heading 2 и т. н.
Избира се Reference -> Table of Contents. От менюто избираме вида на съдържанието и то се създава автоматично в края на документа.
Допълнителни настройки при създаването могат да се направят от Reference -> Table of Contents -> Insert Table of Contents:

- Показване / скриване на страницата в съдържанието (Show page numbers)
- Подравняване на номерът на страницата в дясно (Right align page numbers)
- Използване на хипервръзки към страниците (Use hyperlinks instead of page numbers)
- Вид на символите, водещи до страницата (Tab leader)
- Формат на съдържанието (Formats)
- Брой на показваните нива в съдържанието (Show levels)
Други допълнителни настройки могат да се направят от бутоните Options и Modify.
б) обновяване
Ако направим промени в документа се налага обновяване на съдържанието, което става от Reference -> Update Table или от Update Table при избиране на таблицата със съдържание. От излезлия диалогов прозорец се избира дали обновяването да обхване само номерата на страниците (Update page numbers only) или таблицата със съдържанието изцяло да се обнови (Update entire table)

в) изтриване
Изтриването на таблицата със съдържание става от Reference -> Remove Table of Contents
2. Ръчно създадено съдържание
За ръчно създаване на съдържание се използва стилът Ръчна таблица (Manual Table) от Reference - > Table of Contents. Появява се шаблон на съдържание, който се попълва.

Задача. Изтеглете файла с няколко готварски рецепти, форматирайте по подходящ начин и създайте съдържание от отделните рецепти, разделени в раздели: Супи, Основни ястия, Десерти.
Рецепти

<< Предходна Следваща >>