Предпечатна подготовка - теория - 5/5

Предпечатна подготовка - теория - 5/5

5) РАБОТА СЪС СЛОЕВЕ. МАКЕТНИ СТРАНИЦИ

1. Що е слой?
Слоят е като ново прозрачно поле, което се поставя върху текущото работно поле. Обектите в слоя могат да се позиционират и управляват свободно, без да се засягат обектите, намиращи се под тях. Може да се прехвърлят обекти между слоевете с командите Cut/Copy и Paste. В една публикация можем да създаваме толкова слоеве, колкото искаме.
2. Създаване на слой.
Всички характеристики на слой се намират в панела със слоевете.

За тази цел от стрелката в панела със слоевете се извежда меню, от което се избира New Layers. Появява се диалогов прозорец, в който се избира име на слоя и обозначителен цвят.(В него ще въдат водачите на обектите, разположени в този слой.).

Ако искаме слоят да е видим отмятаме опцията Show Layers (или щракваме върху „окото” пред името на слоя), а за да е невидим не се поставя отметка. След като даден слой бъде проектиран, може да се заключи с отметка на опцията Lock Layer (или от второто поле в реда на текущия слой) и повече няма да могат да се добавят обекти към него.
3. Изтриване на слой.
Избира се слоят за изтриване и се щраква върху иконката „кош за боклук”. Празните слоеве могат да се изтрият от менюто на панела Layers след избиране на Delete Unused Layers.
4. Макетни страници.
Макетните страници съдържат онези елементи, които са общи като вид или структура за документа. Макетните страници могат да бъдат една или две – лява и дясна (при двойно странициране). Тяхното съдържание става достъпно при избирането на иконките им в долната част на прозореца на програмата. При вмъкване на страници може да се избира дали да се приложи макета (Master page – Document Master) или не (Master page – None).

<< Предходна