Домашна работа 2 към тема 9Отговорете на поставените въпроси. Изберете от падащия списък след въпросите учителят, който ви преподава и натиснете бутонът "Изпрати". Отговорите ви ще бъдат изпратени на вашия учител, а вие ще получите на посочения от вас e-mail верните отговори. Затова е много важно да напишете имената си и валиден e-mail.


Име и фамилия:

Вашият E-mail:  

Зад. 1. Вярно ли е, че:
а) При изгледа List се вижда размерът на всеки файл в дадена папка;
Да Не
б) Ако търсим в My Documents текстов документ, по-лесно ще го намерим, ако обектите в папката са подредени по тип;
Да Не
в) Чрез View -> Arrange Icons By се променя изгледът в прозореца;
Да Не
г) С клавишната комбинация Ctrl + A се избират всички обекти в прозореца, ако те са подредени по дата на създаване или промяна;
Да Не
д) С Shift се избират несъседно разположени обекти в прозорец;
Да Не
е) Нова папка не може да се създава от лентата с менюта;
Да Не
ж) Преименуването на папка може да стане с двукратно щракване върху името й;
Да Не
з) Ако изберем командата Copy от менюто Edit, търсим папката-приемник в дърво на папките;
Да Не
и) Командата Restore от контекстното меню на обект в коша за боклук служи за връщане на обекта на предишното му място;
Да Не
к) Командата за изтриване на всички обекти в коша за боклук е Empty Recycle Bin и може да се избере без да се отваря прозорецът на коша.
Да Не

Вашият учител е:

Incomplete form