Домашна работа 1 към тема 9Отговорете на поставените въпроси. Изберете от падащия списък след въпросите учителят, който ви преподава и натиснете бутонът "Изпрати". Отговорите ви ще бъдат изпратени на вашия учител, а вие ще получите на посочения от вас e-mail верните отговори. Затова е много важно да напишете имената си и валиден e-mail.


Име и фамилия:

Вашият E-mail:  

Зад. 1. Вярно ли е, че:
а) Старт менюто е разположено в лентата със задачите;
Да Не
б) Основните действия с мишката са: щракване, влачене, избиране и двойно щракване;
Да Не
в) Контекстното меню на обект се появява при щракване с левия бутон върху обекта;
Да Не
г) Може да се създадат две копия на дадена папка;
Да Не
д) Плъзгачът е разположен в лентата на състоянието;
Да Не
е) От контролното меню може да се затваря прозорецът;
Да Не
ж) Не може да се изменя съдържанието на лентата със стандартни бутони;
Да Не
з) От панела с инструменти може да се създава нова папка;
Да Не
и) При минимизиране прозорецът се затваря;
Да Не
к) Ако не е избран нито един обект в папка и натиснем Delete, ще се изтрият всички обекти в папката.
Да Не

Вашият учител е:

Incomplete form