Домашна работа 2 към тема 8Отговорете на поставените въпроси. Изберете от падащия списък след въпросите учителят, който ви преподава и натиснете бутонът "Изпрати". Отговорите ви ще бъдат изпратени на вашия учител, а вие ще получите на посочения от вас e-mail верните отговори. Затова е много важно да напишете имената си и валиден e-mail.


Име и фамилия:

Вашият E-mail:  

Зад. 1. Като използвате дървовидната структура от фигурата към задача 4 от упражнението, напишете командите, с които ще извършите следните действия:
а) извеждане на съдържанието на директория PERSON по страници, ако текуща е главната директория:

б) създаване на директория DATA, ако текущата е PLAN:

в) копиране на файла text.doc в директория TABLES под името text1.doc, ако текущата е PLAN:

г) изтриване на файла danni1.wks, ако текущата директория е TABLES:

д) преименуване на файла danni2.wks на danni1.wks, ако текущата директория е главната:

е) изтриване на файла danni1.wks, ако текущата директория е DATA:

ж) изтриване на директорията DATA, ако текуща е PLAN:


Зад. 2. Кой от изброените файлове е изпълним?
а) doklad.rtf;      б) photo1.bmp;     в) game.exe;     г) danni.xls.

Зад. 3. За да стане текуща пораждащата директория пишем командата...
а) cd..     б) dir\\     в) cd\\     г) md

Вашият учител е:

Incomplete form