Домашна работа 1 към тема 8Отговорете на поставените въпроси. Изберете от падащия списък след въпросите учителят, който ви преподава и натиснете бутонът "Изпрати". Отговорите ви ще бъдат изпратени на вашия учител, а вие ще получите на посочения от вас e-mail верните отговори. Затова е много важно да напишете имената си и валиден e-mail.


Име и фамилия:

Вашият E-mail:  

Зад. 1. Кои от имената на файловете са съставени правилно в MS-DOS?
1.data.txt
molba.doc
книги.mbd
question1.xls
sun 1.jpg
game!.exe
pismo.exe

Зад. 2. Дайте по три примера за файлове, записани по следния глобален начин:
а) ?or*.bmp
б) *na.?x?
в) ???.com

Зад. 3. Върху дисков носител са записани файлове. Да се означат глобално файловете, които...
а) имат разширение ppt
б) съдържат сричката „ne” в името си
в) имат трибуквени имена, започващи с „t” и разширение doc

Зад. 4. Като използвате дървовидната структура от фигурата към задача 4 от упражнението , запишете пътят до файла danni2.wks, ако текуща е директорията PERSON.


Вашият учител е:

Incomplete form