Домашна работа към тема 7Отговорете на поставените въпроси. Изберете от падащия списък след въпросите учителят, който ви преподава и натиснете бутонът "Изпрати". Отговорите ви ще бъдат изпратени на вашия учител, а вие ще получите на посочения от вас e-mail верните отговори. Затова е много важно да напишете имената си и валиден e-mail.


Име и фамилия:

Вашият E-mail:  

Зад. 1. Приложен софтуер е...
а) драйвер за PC камера;
б) WordPad;
в) Windows XP;
г) среда за програмиране Паскал.

Зад. 2. Драйверът е...
а) приложна програма;
б) хардуерно устройство;
в) модел на принтер;
г) програма за управление на периферно устройство.

Зад. 3. Кое не е функция на ОС?
а) Управление на работата на периферните устройства;
б) Извеждане на графика върху предварително въведени числови данни;
в) Осигуряване на взаимодействието между човека и компютъра;
г) Координиране на работата с общи данни.

Зад. 4. Командният интерпретатор служи за...
а) програмиране;
б) тестване на частите на компютърната система;
в) взаимодействие между човека и компютърната система;
г) превод от асемблер на машинен език.

Зад. 5. За съвместната работа на програмите в състава на ОС се грижи...
а) команден интерпретатор;
б) файлова система;
в) ядро на ОС;
г) нито едно от изброените.

Зад. 6. Кое не е компонент на ОС?
а) команден интерпретатор;
б) среда за програмиране;
в) ядро на ОС;
г) файлова система.

Зад. 7. Кое не е вярно?
а) В даден справочник и негов подсправочник не може да има описание на файлове с едно и също име;
б) Файловата система осигурява съхраняването на файлове върху твърдия диск;
в) Справочниците не съдържат файлове;
г) Файловете могат да съдържат числова информация.

Вашият учител е:

Incomplete form