Домашна работа към тема 5Отговорете на поставените въпроси. Изберете от падащия списък след въпросите учителят, който ви преподава и натиснете бутонът "Изпрати". Отговорите ви ще бъдат изпратени на вашия учител, а вие ще получите на посочения от вас e-mail верните отговори. Затова е много важно да напишете имената си и валиден e-mail.


Име и фамилия:

Вашият E-mail:  

Зад. 1. Дадени са имената на следните учени:
1 - Карл Томас; 2 - Атанасов / Бери; 3 - Чарлз Бебидж; 4 - Мокли / Екерт; 5 - Джон Стибиц.
Срещу всяка машина запишете номерът (1, 2, 3, 4, 5) на нейния създател:
БЕЛ (І-V) -
Аритмометър -
ENIAC -
ABComputer -
Аналитична машина -

Зад. 2. Вярно ли е, че:
а) Машините, създадени през електромеханичния етап използват транзистори;
Да Не
б) Първите програми създава Чарлз Бебидж;
Да Не
в) Един от недостатъците на машината ENIAC е слабото управление;
Да Не
г) Машината на Блез Паскал е работела със зъбни колелета и се е произвеждала фабрично;
Да Не
д) Второто поколение компютри използват електрони лампи;
Да Не
е) Склад, фабрика, управляващо устройство и периферни устройства за вход и изход са части на аналитичната машина на Ч. Бебидж;
Да Не
ж) Микропроцесорите работят с интегрални схеми с висока степен на интеграция;
Да Не
з) За първи път проверка на работоспособността на частите си правят машините БЕЛ;
Да Не
и) Според един от принципите на фон Ноймановата архитектура на компютър, управляващите програми се съхраняват в паметта.
Да Не

Вашият учител е:

Incomplete form