Домашна работа към тема 4



Отговорете на поставените въпроси. Изберете от падащия списък след въпросите учителят, който ви преподава и натиснете бутонът "Изпрати". Отговорите ви ще бъдат изпратени на вашия учител, а вие ще получите на посочения от вас e-mail верните отговори. Затова е много важно да напишете имената си и валиден e-mail.


Име и фамилия:

Вашият E-mail:  

Зад. 1. Информация, представена чрез знакове от дадено множество се нарича...
а) непрекъсната;      б) аналогова;     в) дискретна;     г) циклична.

Зад. 2. Кое от изброените не е основна предпоставка за формиране на данни:
а) азбука;      б) семантични правила;     в) синтактични правила;     г) език за програмиране.

Зад. 3. Кодирайте думата „информатика” с Морзовата азбука.


Зад. 4. ASCII е...
а) хардуерно устройство;
б) система от кодове за представяне на знакове;
в) система от кодове за представяне на цифри;
г) система от кодове за представяне на букви.

Зад. 5. Един бит информация се съдържа в...
а) осем байта;      б) цифрата 0;     в) цифрата 2;     г) буквата А.

Зад. 6. Един килобайт информация е равен на...
а) 210 байта;      б) 1024 бита;     в) цифрата 2;     г) 1/20 мегабайта.

Зад. 7. Нека върху твърд диск е записана информация, заемаща 10 GB. Върху колко диска с капацитет 700 МВ може да се прехвърли тя?


Вашият учител е:

Incomplete form