Домашна работа 2 към тема 18Отговорете на поставените въпроси. Изберете от падащия списък след въпросите учителят, който ви преподава и натиснете бутонът "Изпрати". Отговорите ви ще бъдат изпратени на вашия учител, както и на посочения от вас e-mail. Затова е много важно да напишете имената си и валиден e-mail.


Име и фамилия:

Вашият E-mail:  

Зад. 1. Да се състави програма за извеждане на всички естествени числа, по-малки от 100, които се делят на 5.


Зад. 2. Да се състави програма за пресмятане на средното аритметично на въведени цели числа, като въвеждането спира след въвеждане на 0.

Вашият учител е:

Incomplete form