Домашна работа 1 към тема 17Отговорете на поставените въпроси. Изберете от падащия списък след въпросите учителят, който ви преподава и натиснете бутонът "Изпрати". Отговорите ви ще бъдат изпратени на вашия учител, както и на посочения от вас e-mail. Затова е много важно да напишете имената си и валиден e-mail.


Име и фамилия:

Вашият E-mail:  

Зад. 1. Да се състави програма за проверка дали произведението на две въведени числа е неотрицателно.


Зад. 2. Да се състави програма за проверка дали въведено цяло число е четно и от интервала [5;+безкр.).

Вашият учител е:

Incomplete form