Домашна работа към тема 12Отговорете на поставените въпроси. Изберете от падащия списък след въпросите учителят, който ви преподава и натиснете бутонът "Изпрати". Отговорите ви ще бъдат изпратени на вашия учител, а вие ще получите на посочения от вас e-mail верните отговори. Затова е много важно да напишете имената си и валиден e-mail.


Име и фамилия:

Вашият E-mail:  

Зад. 1. Електронните таблици са...
а) текстообработваща система;
б) средство за автоматизиране обработката на звукова информация;
в) средство за автоматична обработка на таблична информация;
г) език за програмиране.

Зад. 2. Кое от изброените действия не е подходящо за електронна таблица?
а) Намиране на средно аритметично;
б) Чертане на диаграма;
в) Подреждане на списък по азбучен ред;
г) Набор на книга за печат.

Зад. 3. Работната книга е...
а) име на клетка;
б) документ;
в) страница;
г) бутон.

Зад. 4. От един работен лист в друг се преминава, като...
а) се щракне върху бутона на листа;
б) се щракне върху File -> Send To;
в) в полето за активна клетка се напише името на работния лист;
г) се активира меню Tools.

Зад. 5. Кое не е знак за край на въвеждане съдържанието на клетка?
а) клавишът Enter;
б) клавишът →
в) клавишът ↑
г) клавишът Esc.

Зад. 6. Кое не може да бъде съдържание на клетка в ЕТ?
а) диаграма;
б) текст;
в) формула;
г) число.

Зад. 7. Какво означава записът $D14?
а) абсолютен адрес на клетка;
б) относителен адрес на клетка;
в) смесен адрес на клетка;
г) нищо определено.

Зад. 8. Какъв адрес на клетка трябва да се запише във формула, за да може при копиране на формулата отново да се използва съдържанието на същата клетка?
а) абсолютен адрес;
б) относителен адрес;
в) смесен адрес;
г) всеки вид адрес.

Зад. 9. Кой адрес на клетка е правилно записан?
а) Г21;
б) $M$N10;
в) 5Z;
г) Q$2.

Вашият учител е:

Incomplete form