Домашна работа към тема 11Отговорете на поставените въпроси. Изберете от падащия списък след въпросите учителят, който ви преподава и натиснете бутонът "Изпрати". Отговорите ви ще бъдат изпратени на вашия учител, а вие ще получите на посочения от вас e-mail верните отговори. Затова е много важно да напишете имената си и валиден e-mail.


Име и фамилия:

Вашият E-mail:  

Зад. 1. Клавишът Shift се използва за...
а) смяна на малки и големи букви;
б) въвеждане на интервал;;
в) въвеждане край на ред;
г) смяна на букви с цифри.

Зад. 2. Клавишът Space служи за...
а) преминаване към големи букви;
б) започване на нов ред;
в) започване на нов параграф;
г) въвеждане на интервал.

Зад. 3. Enter е клавиш, обозначаващ...
а) край на ред;
б) край на параграф;
в) начало на нов документ;
г) край на изречение.

Зад. 4. Защо последователността от думи „Урокът започва” не е компютърно изречение в текстообработваща програма?
а) Не започва на нов ред;
б) Краят на изречението не е указан с клавиша Enter;
в) Не завършва с препинателен знак;
г) Не започва със знака за интервал.

Зад. 5. Цветът на заглавието е част от...
а) съдържанието на документа;
б) логическата структура на документа;
в) макетната структура на документа;
г) нито едно от изброените.

Зад. 6. Кое от изброените не е характеристика на знак?
а) подравняване;
б) набор;
в) големина;
г) шрифт.

Зад. 7. Кой елемент на документа не може да съдържа изречение?
а) раздел;
б) ред;
в) дума;
г) параграф.

Зад. 8. Изтриването на текст е част от...
а) редактирането на документа;
б) репродуцирането на документа;
в) редактирането и репродуцирането;
г) нито на редактирането, нито на репродуцирането.

Зад. 9. Промяна на междуредовото разстояние се отнася към...
а) въвеждане;
б) форматиране;
в) изтриване;
г) запазване.

Вашият учител е:

Incomplete form