Домашна работа към тема 10Отговорете на поставените въпроси. Изберете от падащия списък след въпросите учителят, който ви преподава и натиснете бутонът "Изпрати". Отговорите ви ще бъдат изпратени на вашия учител, а вие ще получите на посочения от вас e-mail верните отговори. Затова е много важно да напишете имената си и валиден e-mail.


Име и фамилия:

Вашият E-mail:  

Зад. 1. Дефрагментиране е...
а) автоматично обновяване на антивирусната програма;
б) промяна на паролите, часа и датата;
в) проверка на правилното функциониране на апаратурата на компютъра;
г) обединяване на незаетите части от диск в единно непрекъснато поле.

Зад. 2. Компресирането на файл е...
а) намаляване на обема на файла и запазване на неговото съдържание;
б) намаляване на обема на файла за сметка на съкращаване на съдържанието му;;
в) защитаване на файла от вируси;
г) защитаване на файла от механична повреда.

Зад. 3. Кое твърдение за компресирането не е вярно?
а) На архив не може да се поставя парола;
б) При компресирането често повтарящи се редици от знакове се заменят с по-къси;
в) Преди използването на компресирани данни е необходимо да бъдат декомпресирани;
г) Компресиране и архивиране е едно и също.

Зад. 4. Коя от изброените програми не е архиватор?
а) IzArc;
б) F-Prot;
в) WinZip;
г) ARJ.

Зад. 5. Кое твърдение не е вярно?
а) Антивирусната програма дава информация за всички възможни вируси;
б) Има антивирусни програми, които автоматично могат да следят за вируси всеки отварян файл;
в) Според направения избор антивирусната програма може само да сканира за вируси или да извърши дезинфекция;
г) Антивирусните програми трябва да се обновяват непрекъснато.

Зад. 6. По кой от изброените начини компютърната система не може да се зарази с вирус?
а) Инсталиране на графична програма от диск;
б) Отваряне на сайт за кучета;
в) Теглене на свободно разпространявана антивирусна програма от Интернет;
г) Слушане на музика с MP3 плейър.

Зад. 7. Кои от изброените програми са антивирусни?
а) Kaspersky, AVG и ARJ;
б) Norton и WinAce;
в) Panda и Avast;
г) Excel, NOD32, AVG и Panda.

Зад. 8. Формулирайте поне 3 правила за предпазване от вируси.


Вашият учител е:

Incomplete form