Домашна работа към тема 2

Домашна работа към тема 2

Отговорете на поставените въпроси. Изберете от падащия списък след въпросите учителят, който ви преподава и натиснете бутонът "Изпрати". Отговорите ви ще бъдат изпратени на вашия учител, а вие ще получите на посочения от вас e-mail верните отговори. Затова е много важно да напишете имената си и валиден e-mail.


Име и фамилия:

Вашият E-mail:  

Зад. 1. Съберете цифрите на ЕГН-то си и превърнете полученото число в двоично.


Зад. 2. Изчислете кой пореден ден от текущата година е вашият рожден ден и представете съответното число в двоична бройна система.


Зад. 3. Пресметнете: 1100112 + 1110112


Зад. 4. Двоичното представяне на числото 512 е 10000000002. Посредством него запишете числата 513 и 511.
а) 513 =
б) 511 =

Вашият учител е: