Двоична бройна система - упражнение

Двоична бройна система - упражнение

Зад. 1. На коя цифра завършва двоичният запис на четно число? А на нечетно?

Зад. 2. Кое е най-голямото двоично число, което може да се запише с 5 цифри?

Зад. 3. Намерете десетичните стойности на числата, записани в двоична бройна система:
а) 1012; б) 11012; в) 101012; г) 111102; д) 1001012; е)11011012.

Зад. 4. Представете в двоична бройна система числата:
а) 710; б) 1210; в) 2510; г) 10010; д) 12810; е)100010.

Зад. 5. Колко на брой двоични числа с най-много 8 цифри могат да се запишат?

Зад. 6. Поканени сте на рождения ден на свой съученик. След като купувате за подарък шоколадова торта, с разочарование установявате, че не може да си позволите да купите толкова свещи, колкото са годините на рожденика: разполагате с 5 лв., а една свещ струва 1 лв. Как ще излезете с чест от това положение?