Домашна работа към тема №1
warning: mail(): Multiple or malformed newlines found in additional_header in /home/souprova/public_html/it/includes/common.inc(1347) : eval()'d code on line 108.

Домашна работа към тема №1

Отговорете на поставените въпроси. Изберете от падащия списък след въпросите учителят, който ви преподава и натиснете бутонът "Изпрати". Отговорите ви ще бъдат изпратени на вашия учител, а вие ще получите на посочения от вас e-mail верните отговори. Затова е много важно да напишете имената си и валиден e-mail.


Име и фамилия:

Вашият E-mail:  

Зад. 1. Кое определение не покрива напълно терминът "информация"?
а) Сведения за света около нас, чрез които си взаимодействаме с него;
б) Съобщения за различни процеси и явления;
в) Средство за намаляване на неопределеността;
г) Отражение на свойствата на обектите и процесите в действителността.

Зад. 2. Информационно общество е това, което...
а) е развито индустриално;
б) работи с информация;
в) използва широко ИКТ;
г) няма държавни граници.

Зад. 3. Към коя от основните информационни дейности можем да причислим:
а) изчисляването на аритметичен израз -
б) завеждането на нова книга в каталога на библиотека -
в) изпращане на факс -
г) получаване на e-mail -
д) анкетиране на хора по телефона -

Зад. 4. Вярно ли е, че:
а) термините "информация" и "съобщение" означават едно и също нещо;
Да Не
б) вторична е информацията за самата информация;
Да Не
в) в един информационен процес не може без съхраняване или преработване на информация;
Да Не
г) информатиката се занимава с конкретния смисъл на информацията.
Да Не

Зад. 5. Какви технически средства за съхраняване и разпространяване на информация се използват:
а) във вашия дом -
б) на работното място на вашите родители -

Вашият учител е: