Домашни работи

Домашни работи

Домашна работа № 1
Да се изработи следната картичка:

Домашна работа № 2
Да се изработи визитка с размери 90mm /50mm

Домашна работа № 3
Да се изработят следните картинки за сезоните есен, лято, зима: