Примерен тест върху "Архивиране, вируси и антивирусна защита"

Примерен тест върху "Архивиране, вируси и антивирусна защита"

1. Архиватор наричаме програма...
А) за разделяне на файл на няколко части;
Б) за записване на данни върху магнитна лента;
В) за съхраняване в компактен вид на файлове;
Г) за разпознаване на вируси.
2. При извличането на файлове от архив трябва да се отвори архивът, да се изберат файлове и ...
А) да се натисне бутонът Extract;
Б) да се натисне бутонът Add;
В) от меню File да се избере New Archive;
Г) от меню Action да се избере Add.
3. Чрез коя команда от контекстното меню на Zip файл се създава саморазархивиращ се архив?
А) Action --> Extract;
Б) Default “Unzip To” folder…;
В) Create Self-Extractor;
Г) Extract to folder….
4. При съмнение за наличие на компютърен вирус, какво трябва да се направи най-напред?
А) Рестартиране с Ctrl + Alt + Del;
Б) Рестартиране чрез бутона Reset;
В) Рестартиране чрез Shut Down --> Restart;
Г) Рестартира се, без значение по кой начин.
5. Какво създават полиморфните вируси?
А) Свое копие с променящ се код;
Б) Макрос;
В) Библиотечни файлове;
Г) Модул в паметта, който следи дали приложение ще се обърне към него, за да се промени.
6. При кои вируси секторите от диска, върху които е записан оригиналът им се отбелязват като лоши, за да ги прескачат антивирусните програми?
А)Троянските коне;
Б) BIOS-вирусите;
В) Червеите;
Г) Стелт-вирусите.
7. Кое от изброените не е вирус?
А) Klez;
Б) Michelangelo;
В) Wildlist;
Г) Brain.
8. Файл с кой от изброените файлови формати не може да бъде заразен с файлов вирус?
А) JPG;
Б) DLL;
В) COM;
Г) BIN.
9. Кое от изброените е антивирусна програма?
А) WinZip;
Б) F-Prot;
В) Opera;
Г) ARJ.
10. Коя част на антивирусната програма изследва поведението на файла и решава дали да вдигне тревога?
А) Файлов скенер;
Б) Резидентен модул;
В) Интерфейс;
Г) Евристичен модул.
11. Вярно ли е, че:
- Времето за предаване на данни на разстояние не зависи от това, дали файлът е компресиран - ..........
- Троянските коне могат да се представят като легално съществуващ полезен софтуер - ..........
- Компютърните вируси може да се разпространяват по IRC - ..........
- BIOS-вирусите поразяват входно-изходната система на компютъра - ..........
- Не можем да се заразим с компютърен вирус при разглеждане на сайт в Интернет - ..........
12. Какво знаете за вирусоподобните програми?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................