Формули, функции и диаграми в ЕТ

Формули, функции и диаграми в ЕТ

Задача
Да се създаде ЕТ с показаните колони, която да се попълни с данни по избор, като в клетките с данни в червен цвят да се постави подходяща формула.
Да се използва, че:
- Идеалното тегло се пресмята по формулата М = Р - 100 - (Р - 150) / Х, където Р е ръстът в см, а Х приема стойност 4 за мъже и 2 за жени
- В нормата се счита тегло, което се отклонява с до 10% под или над идеалното
- Под нормата е тегло, което е под долната граница на нормата
- Над нормата е тегло, което е над горната граница на нормата
Да се създаде подходяща диаграма към данните.
Картинка
Таблица

Задача
Да се попълни ЕТ с подходящите формули
ЕТ