Как да си направим уеб браузър с Visual Basic.NET

Как да си направим уеб браузър с Visual Basic.NET

Posted by dbalinov on Нед., 11/09/2008 - 13:04

Най-добрият начин да се научим да програмираме с Visual Basic е като създаваме програми. Ще си създадем прост уеб браузър с помощта на Visual Basic.NET, който ще може да показва уеб страници.

Нека започнем! Отворете Visual Studio. Трябва да си създадем нов проект, затова избираме File → New Project. Можете да използвате и клавишната комбинация Ctrl+N. След като натисните “New Project…” се появява диалоговият прозорец New Project. В него избираме Windows Application и после променяме името в полето Name например с WebBrowser. Натиснете бутона OK и вашият проект ще бъде създаден. Ще видите празен формуляр, който се казва Form1. За да промените някои от свойствата на формуляра трябва да използвате панела със свойствата. Той се намира в долната дясна част на екрана и изглежда така:

В него променете Text-свойството на My Web Browser. Променете и Size-свойството, за да бъде вашият браузър малко по-голям. Например: 550; 480. Първото число показва дължината на формуляра в пиксели, а второто – ширината в пиксели.

След това отваряме панела Toolbox. Кликваме върху All Windows Form, за да се покажат всички налични контролери.

От списъка с контролерите намираме Panel-контролера, кликваме върху него. След това преместваме курсора на мишката точно върху формуляра и кликваме веднъж с нея. Вашият формуляр трябва да изглежда така:

Докато е избран Panel елемента ще променим някои от неговите свойства. Това става по същият начин, по който променяхме свойствата на формуляра. Настройте:

  • Dock – Top (горе)
  • Height – 50

Свойството Dock кара съдържанието в Panel да променя големината си според големината на формуляра. Height-свойството прави височината на Panel-контролера – 50 пиксела.

Отново се връщаме в Toolbox-панела (панела с инструменти). Този път търсим контролер, който се казва WebBrowser. Кликваме върху инструмента и след това преместваме курсора над формуляра. Когато кликнем върху формуляра трябва да се появи празно поле. В него след това ще се изобразява отворената от нас Web-страница. Трябва да отидем в панела със свойствата, докато сме избрали WebBrowser-контролера и да променим свойството Dock. Променяме стойността му на Fill. Освен това променяме и Name-свойството, като му задаваме стойност - WebBrowser. Така ние казваме този контролер да изпълни останалата част от формуляра. Вече имаме нещо такова:

Сега идва време да добавим лентата, в която се изписва адреса на търсената от нас страница и бутона за отваряне на страницата. Намираме инструмента TextBox от панела с инструментите и кликваме веднъж върху него. След това преместваме курсора върху Panel областта на нашия формуляр и с натиснат ляв бутон на мишката влачим отляво на дясно. Когато пуснем бутона трябва да видим бяло поле за писане. Поглеждаме отново лентата с инстументите и намираме Button-контролера. Кликваме веднъж върху него и след това преместваме курсура на мишката от дясната страна на TextBox-полето. Отново влачим с мишката от ляво на дясно.

Време е да променим някои от свойствата на последните два контролера, които добавихме. Кликваме върху текстовото поле веднъж, за да се покажат свойствата му. Променяме Name-свойството на AdressBar. Избираме бутона и след това променяме Text-свойството му на “Go”, а Name-свойството на btnGo. Нашият браузър вече изглежда така:

Ние вече имаме външния вид на браузъра. За да може обаче той да работи трябва да добавим малко код. За да отворим код-редактора трябва да кликнем два пъти върху бутона “Go”. Ще видите това:

Редът Privete Sub btnGo_Click(...), казва на програмата какво да се направи, когато се кликне на бутона с име btnGo, т.е. ако искаме бутонът да прави нещо трябва да въведем код между редовете:

Privete Sub btnGo_Click(...)

End Sub

Въведете следният код между горните два реда:

WebBrowser.Navigate(AdressBar.Text)

С този код ние казваме контролера с име WebBrowser да отвори страница, чийто адрес се намира в скобите. В самите скоби сме поставили текста изписан в AdressBar-контролера. Ако не разбирате какво точно означава този код, не се тревожете за това. Когато научите малко повече за писането на код, всичко ще ви се изясни.

Дойде време да проверим как работи направената от нас програма. Преди това се уверете, че компютъра ви е свързан към интернет, за да можете да отворите желаната от вас страница. За да проверите как работи програмата можете да кликнете върху Debug-менюто и после Start Debugging. Можете и да натиснете клавиша F5, който прави същото. Visual Studio започва изпълнението на вашата програма. Ако има грешки в програмният ви код ще се появи съобщение за това на вашият екран, в което ще пише каква е грешката. Когато вашата програма е изпълнена ще се появи формуляра. Трябва да въведете някакъв URL-адрес в текстовото поле, например: http://it.souprovadia.info/ . След това натиснете бутона “Go”. Желаната от вас страница трябва да се отвори.

 

Вече сме готови! :)