Създаване на компютърна презентация - Упражнение

Създаване на компютърна презентация - Упражнение

1. Зад. Да се създаде компютърна презентация на тема "Сезони", като се използват детски стихове за четирите сезона, които могат да се изтеглят от ТУК .
Да се включат графични изображения от клип арт или Drawing-обекти, картинки от Интернет, да се форматират текстът, текстовите полета и обектите по подходящ начин, да се използва дизайн и фон, да се анимират слайдовете и обектите в тях.

Примерна презентация