Компютърна графика, текстообработка, ЕТ - преговор

Компютърна графика, текстообработка, ЕТ - преговор

Задача за упражнение

Да се създаде текстов документ във формат А4, с отстъп 2,5 см със следното съдържание: