Упражнение - списъци, вмъкване и форматиране на обекти

Упражнение - списъци, вмъкване и форматиране на обекти

ЗАДАЧА - време за работа - 15 минути

Даден е следният текст:


Класация
/Част от ученическа разработка/

Осемнадесетте от най - важните години
в българската история:

681г. – създаването (официално) на българската държава
855г. – Св. св. Кирил и Методий изнамират славянската писменост и започват първите преводи на славянски език
864 – 866г. – покръстване (християнизиране) на българския народ
1018г. – падане на България под византийска власт – край на I Българско царство
1186г. – въстание в Търново под предводителството на Асеневци и възобновяване на II Българско царство
1204г. – преговори на цар Калоян с римския папа Инокентий III за сключване на уния. Преминаване на в лоното на Римската църква.
1393г. – завладяване на Търново от турците
1396г. – завладяване на Видинското царство от турците (окончателно завладяване на Българското царство от турците; край на II Българско царство)
1876г. – начало на Априлското въстание в Копривщица – опит за освобождаване от турско робство
1878г. – освобождаване на България от турско робство
1885г. – Съединението на Княжество България и Източна Румелия. То е координирано от Българския таен централен революционен комитет (БТЦРК). Съединението се извършва след бунтове в различни градове на Източна Румелия, последвани от военен преврат на 6 септември (18 септември нов стил) 1885, подкрепен от българския княз Александър I.
1908г. –на 22 септември 1908 г. е провъзгласена независимостта на България, и е призната от Османската империя и Великите сили през пролетта на 1909 г.
1912-1913г. – години на военни действия между балкански държави; Балканския съюз (България, Сърбия, Гърция и Черна гора) и Османската империя през 1912–1913. Една от целите на Балканския съюз е освобождаването на населението в областите Македония, Одринска Тракия и Северна Албания, което останало в пределите на Турция. Османската империя губи войната и според Лондонския мирен договор (1913) е принудена да отсъпи териториите на запад от линията Мидия (Черно море) — Енос (Бяло море).
1948г. – подписан е Договор за дружба, сътрудничество и взаимопомощ със СССР – повратен момент за българския народ за следващите 40 години
1989г. – поемане на нов курс на управление на държавата – демокрация
1992г. – България става член на Съвета на Европа
2004г. – България става пълноправен член на НАТО
2007г. – България става пълноправен член на Европейския съюз


- Да се копира текстът в документ на програмата Word във формат Letter и отстъпи от всички страни 1,2 см;
- Да се оформи списък от параграфите с годините /виж картинката накрая/, като отстъпът на булетите е 0,5 см, на първия ред от параграфите - 2 см, а останалия текст в параграфа да няма отстъп;
- Да се вмъкне художествен текст за "Класация" и изображението с листа от галерията, които да се форматират до изгледа на картинката;
- Да се вмъкне номер на страницата с римски цифри;
- Да се форматира текстът по следния начин:
. Шрифт Verdana и размер 10pt
. Текстът "Част от ученическа разработка" - удебелен и наклонен
. Заглавието "Осемнадесет от най-важните години в българската история" - удебелено, с подходящ цвят, размер - 16pt, рамка на параграфа
. Всички години в текста - удебелени.


Изглед на текста след форматирането:


За дом. раб.
Да се създаде документ в Word във формат А4 и пейзажна ориентация със собствена класация на десетте най-любими артисти, певци, учебни предмети, ястия и т. н. /по избор/, със следните изисквания:
- да се вмъкне и форматира текстово поле със заглавието "Десетте най-...";
- да се форматира текстът и списъкът;
- да се вмъкнат и форматират подходящи рисувани /Drawing/ обекти.