Мултимедия - теория - 3/3

Мултимедия - теория - 3/3

3) ЦИФРОВИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Един от най-разпространените начини за създаване на цифрови изображения е използването на скенери.
Скенерът представлява плоска кутия, в която се поставя хартия или друг носител на графична информация върху специална стъклена плоскост. Отпечатаната страна на хартията трябва да е отдолу. Скенерът се управлява от компютъра чрез специална управляваща програма, наречена TWAIN. Самото сканиране отнема около 15-20 секунди и се извършва от т. нар. CCD елемент, който се движи под стъклената плоскост. Той фотографира изображението ред по ред.
Важен фактор при сканиране на изображения има разделителната способност (dpi – точки на инч). Dpi е единица за измерване, която се използва за означаване на оптическата разделителна способност. Колкото повече са точките в изображението, толкова по-фини са “зърната” в него, а като правило и картината е по-детайлизирана. Съвременните скенери обикновено имат разделителна способност от 600 dpi. Такъв скенер създава 600 пиксела (точки от изображението) на всеки инч сканирано пространство, но може да бъде настроен да сканира с по-малка разделителна способност. Сканирането често се извършва при по-ниска разделителна способност, като например 300, 150 или 75 dpi. Това ускорява сканирането и значително намалява размерите както на изображението, така и на неговия файл. Конкретният избор зависи от целта на сканирането. Ако се сканира цветна фотография, която ще бъде отпечатана в голям формат е нормално да се избере по-висока разделителна способност.
Заедно със скенера обикновено се разпространяват следните продукти:
- TWAIN – Програма, която управлява скенера. Тя представлява драйвер, но за разлика от други драйвери има потребителски интерфейс. Може да се получи достъп до скенера и с помощта на други програми, но те винаги работят с помощта на TWAIN програма. При активиране на TWAIN програмата се появява прозорец, в който при щракване върху Preview ще се покаже това, което е сложено върху скенера. Чрез водачите си правоъгълното поле с пунктирана линия се намества върху частта за сканиране. Определят се и другите настройки- разделителната способност (обикновено 300 dpi), яркост и контраст, гама-корекция и др. За сканиране се използва бутонът Scan.
- Програма от типа “набор с инструменти” (Toolbox) – Допълнителна програма, която активира разнообразни функции као копиране на фотографии и изпращане на факсове. При директно сканиране се използват бутоните върху предния панел на скенера. Някои модели имат само един, а други дори четири бутона. Натискането на такъв бутон стартира програмата за сканиране, която или сканира автоматично (с последващо редактиране), или дава възможност за избиране на различни опции. Така скенерът може да се ползва като фотокопир (нужен е и принтер), като факс (нужен е модем), като програма за изпращане на електронна поща (която изпраща изображение по e-mail) или за автосканиране (записва изображението директно като графичен файл в избран от потребителя формат.
- Графична програма – Копие на някоя олекотена графична програма, като например Photoshop LE (олекотена версия на най-добрата професионална графична програма - Photoshop, UleadPhotoExpress или AdobePhotoDeluxe (лесни за използване графични програми, които могат да решават и по-сериозни графични задачи, PhotoHouse (могат да се генерират цветни покани и др.), Corel Print House (универсална програма, която може да се използва при разнообразни задачи) или UleadPhotoImpact (полупрофесионална Web ориентиранапрограма)
- OCR програма – Програма за разпознаване на текст, която позволява да се сканират печатни текстове и да се зареждат директно в текстообработваща програма. Най-напред се стартира програмата, избира се областта с текста, която ще се сканира, както и програмата, към която ще бъде препратен сканирания текст. След сканирането текстът се появява в тази програма (напр. Word).

<< Предходна